środa, 30 listopada 2011

Scrum i Team Foundation Server cz.5 - Continuous Integration

1. Trochę teorii

Każdy z nas w trakcie zawodowej kariery miał (nie)przyjemność pracować z systemami kontroli wersji. Codziennie w trakcie swojej pracy wrzucamy, pobieramy z nich pliki, rozwiązujemy konflikty. Wiemy po co je używać, ale czy wiemy jak? Tak jak w każdej dziedzinie życia pewne rzeczy można robić lepiej lub gorzej. W tym artykule postaram się pokazać kilka dobrych zasad ciągłej integracji (Continuous Integration), które pozwolą usprawnić trochę ten proces. Na koniec przedstawię przykład jak wdrożyć te zasady w Team Foundation Server.

Systemy kontroli wersji są czymś o czym powinniśmy pomyśleć na samym początku projektu. Mają wiele zalet, nie można się bez nich obyć, "ale...". Tym "ale" jest najbardziej zawodny element procesu - ludzie. 
Każdy z nas nie raz klął na kolegę, który wrzucił niebudujący się kod do repozytorium, drżał przed nadchodzącymi konfliktami przy pobraniu nowej wersji repozytorium. Myślę, że każdy z nas mógłby wymienić z imion współpracowników specjalizujących się we wrzucaniu niebudującego się kodu. 

Na bazie swoich doświadczeń uważam, że sporo z tych błędów można wyeliminować poprzez stosowanie się do kilku prostych zasad:

1. W repozytorium znajduje się tylko kompilujący się kod - przed wrzuceniem swoich zmian, poświęćmy czas i przebudujmy chociaż projekt. Nie ma nic bardziej irytującego niż niebudujący się kod. Nieszczęśliwcowi, który ściągnie rewizję w takiej sytuacji zwykle pozostaje cofnięcie się do poprzedniej działającej wersji, lub zrobienie hacku.

2. W repozytorium znajduje się tylko działający kod - jest to rozwinięcie pierwszej zasady. Sam fakt, że kod się buduje nie oznacza, że działa poprawnie. Przed wrzuceniem wersji poświęćmy chwilę na sprawdzenie czy nasz kod działa poprawnie: odpalmy testy, przeklikajmy się przez modyfikowane moduły. Często wydaje nam się to stratą czasu, bo "przecież to była tylko mała zmiana", a potem okazuje się, że zmianę zrobiliśmy na szybko i wrzuciliśmy kod, który wywala pół aplikacji. 
Oczywiście, niektórzy powiedzą, że czasami nie da się tego zrobić, gdy więcej niż jedna osoba pracuje nad tym samym kodem i muszą się nim dzielić. Repozytoria kodu mają mechanizmy pozwalające na rozwiązanie tych problemów: tworzenie osobnych gałęzi kodu (branch), odkładanie kodu na półki (shelve). Jeżeli zastosowanie tych rozwiązań jest zbyt kłopotliwe - zróbmy wszystko by okres "zepsutego" repozytorium trwał najkrócej.

3. Wrzucajmy regularnie i często nasze zmiany - oczywiście musimy zachować pierwsze dwie zasady. Dzielmy nasz kod na małe fragmenty (units of code). Oprócz takich zysków jak lepsza jakość kodu, zmniejszamy szansę na kłopotliwe rozwiązywanie złożonych konfliktów.

4. Im częściej robimy update - tym lepiej - jest to szczególnie kluczowe, gdy robimy dużą zmianę, mającą duży wpływ na działanie systemu. Musimy przeprowadzić dużo testów, nie możemy wtedy szybko wrzucić zmian. Im częściej będziemy pobierać zmiany tym szybciej połączymy się z kodem innych i szansa na konflikty zdecydowanie zmaleje.

5. Piszmy komentarze gdy wrzucamy kod - niby drobna rzecz, ale bardzo pomaga gdy musimy znaleźć przyczynę modyfikacji fragmentu kodu. Napiszmy z jakim zadaniem nasze zmiany są związane, co zmodyfikowaliśmy, dodaliśmy, usunęliśmy tym lepiej. Krótko ale treściwie.

Niestety teoria teorią, a praktyka praktyką. Często okazuje się, że sporo ludzi podchodzi do nich nonszalancko. Czasami skomplikowanie systemu nie pozwala w prosty i szybki sposób na sprawdzenie wpływu naszych zmian na jego działanie.

Z pomocą przychodzą nam zasady i systemy Continuous Integration. Oprócz zasad dobrego używania kodu (m.in. tych, które wymieniłem powyżej) główną ideą jest to, że zmiany w kodzie powinny być ciągle integrowane ze sobą. Powinna być regularnie sprawdzana jego spójność, integralność oraz poprawność działania. 

Dokonuje się tego przez regularne buildy projektu, uruchamianie testów itd. Powinny się one odbywać w środowisku identycznym do docelowego klienckiego (eliminujemy w ten sposób błędy wynikające z tego, że programiści mają różne konfiguracje swoich systemów). Każda zmiana powinna zostać przetestowana. Jeżeli nie spełni kryteriów akceptacji to powinna nie zostać dopuszczona do repozytorium, lub zespół projektowy powinien zostać niezwłocznie powiadomiony o pojawieniu się błędnego kodu.

Postaram się pokazać jak te cele można osiągnąć przy pomocy Team Foundation Server. Pokażę jak utworzyć dwie definicje buildów, które powinny rozwiązać większość podstawowych problemów:
- build dzienny - będzie raz na dobę sprawdzał czy projekt buduje się, czy wszystkie testy przechodzą. Ponieważ może on trwać długo, uruchamiany będzie w nocy - by nie utrudniać pracy programistom.
- build wejśćiowy (gated build) - będzie sprawdzał czy kod wrzucany jest poprawny. Jeżeli nie spełni zadanych kryteriów, nie dostanie się do repozytorium. Jakie warunki będziemy sprawdzać? Pierwszym będzie kompilacja projektu, drugim przejście najważniejszych testów (uruchamianie wszystkich nie było by dobrym posunięciem, bo trwało by zdecydowanie za długo).

2. Trochę praktyki


Pierwszym krokiem jest utworzenie projektu i dorzucenie go do Team Foundation Server. Bazował będę na przykładzie opisanym w "Scrum i Team Foundation Server cz.4 - Tworzymy projekt".

Pierwszą czynnością jest utworzenie folderu, do którego będą wrzucane DLLki budowanych solucji. Na nim będzie działał serwer. Załóżmy folder na dysku C: o nazwie "BuildFolder". Konieczne jest nadanie maksymalnych uprawnień do folderu procesowi buildów TFS (dla mnie będzie to "Local Service"). Oprócz tego musimy udostępnić w sieci lokalnej ten folder.


Mając już skonfigurowany folder możemy przejść do właściwej konfiguracji. Otwieramy Visual Studio i otwieramy Team Explorera (Menu => View => Team Explorer)


Przechodzimy do menu konfiguracji buildów naciskając przycisk "Builds". Aby dodać nową definicję naciskamy przycisk "New Build Definition". Dodajemy dwie definicje:

1. Build dzienny 

W  pierwszym oknie wpisujemy jego nazwę (np. "OneCardMaster - Daily" i ustalamy, że ma być aktywny zaznaczając opcję "Enabled".

Przechodzimy do zakładki "Trigger". 


W niej definiowane wyzwalacze dla naszego buildu. Chcemy, żeby uruchamiał się codziennie o godzinie 3 w nocy, nawet jeżeli kod nie zmienił się. Zaznaczamy opcje jak na obrazku powyżej. 
Przechodzimy do zakładki Build Defaults. I podajemy w niej adres sieciowy utworzonego przez nas wcześniej katalogu do buildów.


W zakładkach Workspace, Process i Retention Policy zostawiamy wartości domyślne.
Naciskamy przycisk zapisz i mamy skonfigurowany pierwszy build.


2. Build wejściowy


Tworzymy kolejną definicję builda poprzez Team Explorera. Podajemy jej nazwę "One Card Master - Gated". Zakładki Workspace, Build Defaults, Retention Policy tak samo jak w przypadku builda dziennego.
Przechodzimy do zakładki Trigger i ustalamy w niej opcję "Gated Check-in".
Następnie naciskamy w Process. Rozwijamy kolejno sekcje: Basic, Automated Tests, Test Assembly.
Ustalamy, że check-in ma być odrzucony jeśli wybrane przez nas testy nie przejdą ("Fail Build On Test Failure" - True). 
Aby wybrać testy, które mają być wywoływane wpisujemy w opcję "Category Filter" jej nazwę np. "VIT" (Very Important Tests).
Zapisujemy builda i "eto wsio".


3. Trochę przykładów

Aby zaprezentować jak działa nasz build utwórzmy projekty o strukturze.

Projekt OneCardMaster jest to "Class Library", OneCardMasterTest - "Test Project".
Dodajemy klasę ClassToTest wyglądającą:
public static class ClassToTest
{
  public static bool VeryImportantFunction()
  {
    return true;
  }

  public static bool Function1()
  {
    return true;
  }

  public static bool Function2()
  {
    return true;
  }

  public static bool Function3()
  {
    return true;
  }
}

Jak widać jest to prosta klasa, która jedynie symuluje działanie systemu. Mamy tutaj cztery funkcje w tym jedną bardzo ważną. Do projektu testowego dodajemy klasę sprawdzającą poprawność jej działania.
[TestClass]
public class ClassToTestTest
{
  private TestContext testContextInstance;

  public TestContext TestContext
  {
    get
    {
      return testContextInstance;
    }
    set
    {
      testContextInstance = value;
    }
  }

  [TestMethod]
  [TestCategory("VIT")]
  public void VeryImportantFunction_ReturnsTrue()
  {
    Assert.IsTrue(ClassToTest.VeryImportantFunction());
  }

  [TestMethod]
  public void Function1_ReturnsTrue()
  {
    Assert.IsTrue(ClassToTest.Function1());
  }

  [TestMethod]
  public void Function2_ReturnsTrue()
  {
    Assert.IsTrue(ClassToTest.Function2());
  }

  [TestMethod]
  public void Function3_ReturnsTrue()
  {
    Assert.IsTrue(ClassToTest.Function3());
  }
}

Do każdej metody dodana została funkcja sprawdzająca jej poprawność. Jak łatwo zauważyć na ten moment wszystkie testy przechodzą.
Przechodzimy do Team Explorera i naciskamy przycisk Check In. Po zaakceptowaniu pojawi nam się nowe okno (jest to zmiana w stosunku do tego co mieliśmy przed konfiguracją builda wejściowego).
Informuje nas ono o tym, że nasze pliki zostaną wrzucone "na półkę". TFS sprawdzi poprawność zmian i jeżeli weryfikacja przebiegnie poprawnie to doda je do repozytorium. Naciskamy przycisk Build Changes.
W naszym systemie zostanie uruchomiony wątek sprawdzający czy build się nie zakończył.
Gdy status builda się zmieni otrzymamy o tym informację w postaci wyskakującego okna. Jeżeli wszystko zrobiliśmy poprawnie powinno wyglądać następująco:
Mamy dwie opcje do wyboru:
- Reconcile - odświeża status naszej lokalnej kopii repozytorium, czyści zmiany z pending changes itd.
- Ignore - nic nie robi - nie odświeża repozytorium. Dopiero gdy zrobimy update to uaktualni nam się wersja


Spróbujmy teraz zmienić metodę VeryImportantFunction na:


public static bool VeryImportantFunction()
{
  return false;
}


Po takiej zmianie nasz test z kategorii "VIT" nie będzie przechodził i build wejściowy nie powinien się udać.
Przejdźmy do Team Explorer i zróbmy Check In. Po zakończeniu builda powinniśmy zobaczyć okno informujące nas o niepowodzeniu:
Podsumowanie

W powyższym artykule starałem się przedstawić zasady dobrego korzystania z repozytorium, podstawy Continuous Integration oraz przykład jak zastosować to w praktyce przy użyciu TFS. Oczywiście jest to tylko wstęp, bo temat jest długi jak rzeka. Raczej nie będziecie znać po jego lekturze wszystkich odpowiedzi, ale liczę, że będziecie chociaż wiedzieć o co pytać.

wtorek, 22 listopada 2011

Scrum i Team Foundation Server cz.4 - Tworzymy projekt

W poprzednich wpisach opisałem ogólne zasady metodyki Scrum, przedstawiłem sposób instalacji i konfiguracji - TFS. W tym wpisie pokażę podstawowe zasady jak połączyć teorię z praktyką. Podobnie jak w poprzednich wpisach bazował będę na Team Foundation Server 11 DP, konieczne również będzie Visual Studio 11 DP.

Załóżmy, że chcemy wytworzyć grę komputerową - One Card Master. Gra ta będzie niczym innym niż uproszczoną wersją gry w wojnę. Każdy z graczy otrzymuje po jednej karcie - wygrywa osoba, która ma największą kartę.
 
1. Połączenie z TFS
Uruchommy Visual Studio. Posiada ona specjalną sekcję odpowiedzialną za elementy zarządzania projektem. Jeżeli nie jesteśmy połączeni widzimy tylko jedną opcję - "Connect to Team Foundation Server", po połączeniu pojawi się ich więcej. Wybieramy opcję połączenia.


Ukaże nam się okno wyboru serwera, z którym chcemy się połączyć. Ponieważ jest to nasze pierwsze połączenie lista wyboru jest pusta.


Naciskamy przycisk "Servers" by zdefiniować połączenie. 


Ponieważ chcemy dodać nowe połączenie naciskamy przycisk "Add"W pole na górze wpisujemy nazwę (lub adres) naszego serwera - w moim przypadku jest to "win-mpmq6e2dm0c". Naciskamy "OK" i w oknie wyboru serwera "Close".Teraz w oknie wyboru serwera w liście rozwijalnej powinniśmy zobaczyć nasz serwer. Wybieramy go i naciskamy przycisk "Connect". Zostaniemy poproszeni o dane autoryzacyjne - podajmy dane administratora serwera.2. Utworzenie projektu


Jesteśmy już połączeni z serwerem, możemy przejść zatem do utworzenia naszego projektu.
Do zarządzania projektem służy "Team Explorer". Można go włączyć poprzez Menu=>View=>Team Explorer.


Aby utworzyć nowy projekt naciskamy "Create New Team Project".Wpisujemy nazwę naszego projektu i ewentualnie opis i kilkamy "Next".


 

Team Foundation Server pozwala na definiowanie i używanie szablonów projektów. W ich obrębie można m.in. definiować typy zadań, przepływy między nimi. TFS dostarcza od razu kilka z nich oraz pozwala na pobranie innych z MSDN. Ponieważ chcemy prowadzić nasz projekt przy pomocy metodyki Scrum, wybieramy szablon "Microsoft Visual Studio Scrum 2.0 - Preview 1" i naciskamy przycisk "Finish". Nastąpi teraz proces konfiguracji nowego projektu, po jego pomyślnym zakończeniu naciskamy przycisk "Close".
Po dodaniu projektu Visual Studio automatycznie połączy nas z nim - widoczne to będzie od razu po wyglądzie menu Team Explorera.3. Utworzenie zespołu

Podobnie jak w filmach typu "Parszywa dwunastka", czy "7 wspaniałych" pierwszym krokiem w konfiguracji naszego projektu jest utworzenie zespołu. 

Konta w TFS powiązane są z kontami systemowymi. Możemy tego dokonać poprzez systemowe okno zarządzania komputerem (dostępne przez Start => All Programs => Administrative Tools=> Computer Management).
Dodajemy kilku "Janów Kowalskich" w celach testowych i zamykamy okno.


TFS przy konfiguracji serwera tworzy bardzo przydatną rzecz jaką jest strona pozwalająca na zdalny do niego dostęp. Pozwala ona w wygodny sposób zarządzać zadaniami, użytkownikami i procesami projektu. Dalszej konfiguracji będziemy dokonywać przy jego pomocy. Aby się do niej dostać naciskamy "Web Access" w Team Explorerze.
Domyślnie została utworzona grupa projektowa dla naszego projektu. Aby dodać do niej inne osoby klikamy na "My Team" oraz w kolejnym ekranie przycisk "Administration" (znajdujący się w prawym górnym rogu).


Wchodzimy do sekcji "members", w liście rozwijalnej "Actions" wybieramy "Manage Team Membership".
Aby dodać użytkownika naciskamy przycisk "add members". W pole wpisujemy użytkownika, którego chcemy dodać, naciskamy "check name", a następnie "Save Changes".


Należy dodać jeszcze naszą grupę projektową do grupy uprawnień pozwalającej na dostęp do projektu i działanie na nim. Dokonujemy tego naciskając link z  nazwą naszego projektu znajdujący się w górnym menu strony.

Przechodzimy do zakładki "project groups" i wybieramy grupę uczestników projektu - "contributors".


W sekcji "Group membership" naciskamy przycisk "manage membership". W znanym nam już oknie wybieramy "add tfs group" i z listy wybieralnej bierzemy grupę [One Card Master]\My Team. Dzięki temu, każdy nowy użytkownik, którego dołączymy do zespołu projektowego automatycznie nabędzie stosowne uprawnienia.


4. Przygotowania do pierwszego sprintu


Mając wybrany i utworzony zespół możemy przystąpić do planowania projektu. Zgodnie z metodyką Scrum będziemy go dzielić na Sprinty oraz pomocniczo grupować je w Release'y. Grupowanie takie jest przydatne z tego względu, że pozwala na lepszą motywację, grupowanie faz oddawania projektu klientowi (np. jeden release to utworzenie konkretnego modułu). Tak jak wspomniałem we wcześniejszym artykule długość Sprintu być w przedziale 2-4 tygodnie (z tym, że każdy Sprint powinien trwać tyle samo). Liczba sprintów w Releasie też jest kwestią ustaleń.
Dostęp do Sprintów oraz Release'ów znajduje się w sekcji Iterations.
Jak widać zostały utworzone 4 releasy, każdy po 6 sprintów. Do celów testowych tak dużo nie jest nam potrzebne. Usuńmy tak elementy by został nam jeden Release składający się z 4 Sprintów.
Każdy ze sprintów będzie trwał 2 tygodnie. Dobrą zasadą jest od razu zaplanowanie dat startu i końca kolejnych sprintów. Efekt powinie wyglądać podobnie jak na poniższym screenie:
Zwykle planując projekt dzielimy zadania na grupy np. wg biznesowych zasad (np. modułami) lub programistycznych kategorii (np. baza danych, serwer aplikacji, klient). Takie grupowanie można też dokonać w TFS poprzez zakładkę "areas".Ja utworzyłem 3 zgodnie z planowanymi modułami:
- Administracja
- Ekran Gry
- Panel użytkownika
Oczywiście grupy można zagnieżdżać jeszcze głębiej, nie musi to być płaska struktura jak w tym przykładzie.


5. Planowanie zadań


Zadania planujemy poprzez zakładkę "backlog" projektu. Wychodzimy z administracji (przez link "Exit administration) i przechodzimy do niej.W TFS przyjęto, że zadania grupowane są w historie użytkownika (Product Backlog Item, Bug) opisujące konkretny przypadek do zrealizowania. Gdy uznamy, że chcemy, żeby była realizowana powinniśmy przypisać do niej co najmniej jedno zadanie. Jest to odzwierciedlenie standardowego procesu tworzenia systemów informatycznych. Jako programiści zwykle dostajemy opis zadania w postaci przepływu biznesowego. Musimy wtedy zwykle dokonać zmian na bazie, dodać metody na serwisie i oprogramować klienta. 


Historię użytkownika (PBI) dodajemy poprzez przycisk "Add".
Posiada ono następujące główne elementy:
- Assigned To - osoba odpowiedzialna za realizację historii użytkownika
- Status - aktualny status zadania
- Reason - powód dokonania akcji
- Effort - wysiłek, który należy wykonać aby skończyć to PBI. Wyrażone to jest w story pointach (jaki czas ma jeden story point jest kwestią ustalenia w projekcie)
- Business Value - jest to wartość, jaką wniesie ta historia użytkownika do projektu
- Area - grupa zadań, do którego zalicza się PBI


Od razu przy dodawaniu historii użytkownika można zdefiniować zadania do niego. Można tego dokonać przechodząc do zakładki "Tasks" i naciśnięcie przycisku "New".
Zadanie posiada m.in. pola:
- Assigned To - użytkownik, do którego zostało przypisane zadanie
- State - aktualny status zadania
- Reason - powód dokonywanej akcji
- Blocked - czy zadanie jest zablokowane (nie powinno być aktualnie robione)
- Description - opis
- Remaining Work - effor pozostały do zakończenia zadania
- Backlog Priority - priorytet zadania
- Activity - rodzaj czynności wykonywanej w zadaniu (np. Development, Documentation)
- Area - grupa zadań, do których zalicza się ten task


Po dodaniu PBI i zadań w widoku rejestru produktu (backlog) pojawi się nowy wpis.


6. Realizacja sprintu


Zarządzanie realizacją sprintu można zobaczyć w zakładce "board".
Na tym ekranie widać wszystkie historie użytkownika oraz ich zadania w obrębie aktualnego sprintu. 
Tablica (dashboard) jest klasycznym Scrumowym widokiem. Zadania podzielone są na trzy grupy:
- To Do - nie rozpoczęte,
- In Progress - w trakcie robienia,
- Done - skończone.
W prostocie tego widoku tkwi jego siła. Widać na nim dokładnie, które zadania zostały już rozpoczęte, kto się czym zajmuje aktualnie oraz co zostało skończone. 
Zadania można w prosty sposób poprzez przeciągnięcie przenosić pomiędzy jednym statusem a drugim. Poprzez podwójne kliknięcie wchodzić do ich edycji. W prawym górnym rogu widoczny jest również Burndown Chart - czyli wykres postępu prac (o nim postaram się napisać w osobnym wpisie).


7. Dodanie projektu do kontroli wersji


Jedyną rzeczą, która pozostała nam do zrobienia by można było zacząć realizować projekt jest dodanie plików do kontroli wersji.


Wracamy do Visual Studio i Team Explorera. Naciskamy przycisk Source Control Explorer.


Wybieramy nasz projekt i naciskamy "Map to Local Folder". Wybierzemy to aby określić, w którym miejscu na naszym lokalnym komputerze będą przechowywane pliki projektu. Po dokonaniu mapowania, naciskamy przycisk "New Folder" aby dodać folder o nazwie "src" (z kodami źródłowymi).


Poprzez przycisk "New Project" w oknie "Start Page" dodajemy nowy projekt z lokacją w zmapowanym folderze. Zaznaczamy dodatkowo "Add to source control".
Wszystkie foldery i pliki, które utworzyliśmy do tego momentu znajdują się tylko lokalnie na naszym dysku. Aby zmiany zostały wrzucone na serwer należy przejść do Team Explorera, nacisnąć "My Work", a następnie "Check In".
Zobaczymy listę wszystkich naszych zmian. Dobrym zwyczajem jest podanie komentarza przy check inie. Po naciśnięciu przycisku Check In zmiany zostaną wrzucone na serwer.

Podstawowa konfiguracja TFS do pracy z projektem została dokonana. W kolejnych wpisach postaram się przybliżyć każdy z tych kroków dokładniej.

środa, 16 listopada 2011

Scrum i Team Foundation Server cz.3 - Wystawiamy się na zewnątrz

Tym razem wpis będzie poświęcony dodatkowej czynności, nie związanej bezpośrednio ze Scrum albo TFS. Pokażę prosty sposób w jaki można udostępnić swój serwer nie posiadając stałego łącza IP, łącząc się przez router. Nie uważam, że jest to opcja najlepsza, ani najbezpieczniejsza, ale jest prosta i może być punktem wyjściowym do lepszej konfiguracji.
Jak zrobić, żeby można było się połączyć z serwerem gdy nie posiada on stałego numer IP? Można to zrobić przy pommechanizmu DynDNS. Jeżeli chcemy uruchomić serwer np. ze stroną www lub podglądem kamer monitoringu dostępny z każdego miejsca w Internecie, a nie posiadamy stałego adresu IP, tylko otrzymujemy go dynamicznie z serwera DHCP (jak np. w przypadku Neostrady) musimy skorzystać z usługi DDNS (Dynamic Domain Name System) czyli usługi dynamicznego serwera nazw. 

Jak działa DDNS? Opis tego mechanizmu można znaleźć np. na stronie dipol.com.pl. Oto wycinek z niego:

"Z pomocą idzie usługa DDNS, która tak jak DNS posiada bazę danych z wpisami zależności adresu domenowego z numerycznym, ale może być aktualizowana w dowolnej chwili czasu przez posiadacza domeny. Dzięki temu serwer może być osiągalny pod jedną, ustaloną nazwą niezależnie od tego, jaki adres IP w danej chwili posiada. Z tego powodu z serwerem można komunikować się tylko za pomocą adresu domenowego przetłumaczonego przez serwer DDNS (chyba, że znamy aktualny adres numeryczny serwera, ale nigdy nie wiemy jak długo będzie on obowiązywał)."

UsuW tym tutorialu przedstawię jak skonfigurować DynDNS przy pomocy serwisu www.no-ip.com.

Utworzenie konta i konfiguracja na Dyn.com

Tak jak zostało wspomniane wcześniej, aby móc korzystać z DynDNS konieczne jest utworzenie konta na stronie dostarczającej tą usługę. Proces ten najlepiej przeprowadzić na komputerze, który chcemy wystawić jako serwer na zewnątrz.

1. Wchodzimy na stronę www.no-ip.com/services/managed_dns/free_dynamic_dns.html. Powinna ona wyglądać następująco:
Wpisujemy nasz adres e-mail i naciskamy przycisk "Sign Up Now!".

2. W kolejnej stronie wypełniamy naszymi danymi formularz rejestracji. Akceptujemy warunki licencyjne i naciskamy przycisk "I Accept, Create my Account".


3. Jeżeli wszystko wprowadziliśmy poprawnie pojawi nam się ekran informujący o konieczności potwierdzenia podanego przez nas adresu e-mail.


4. Wchodzimy na swoją skrzynkę pocztową i naciskamy link aktywacyjny w mailu, który otrzymaliśmy od portalu NO-IP. Po kliknięciu powinna pojawić się strona:
Naciskamy link "login".

5. W kolejnym ekranie wpisujemy swoje dane autoryzacyjne i naciskamy przycisk "Login".
6. W kolejnym widoku naciskamy przycisk "Add a Host".
7. Ukaże nam się ekran konfiguracji naszego adresu. Do celów naszej konfiguracji wystarczą nam domyślne wartości. Jedyne co musimy zrobić do wpisać unikatowy identyfikator np. "testtutorialscrumitfs" i nacisnąć przycisk "Create Host".


Udało nam się zarejestrować nasz serwer w serwisie DynDNS. Kolejnym krokiem jest:

Skonfigurowanie routera do obsługi DynDNS

Nowe routery zwykle dają możliwość konfiguracji DynDNS. Dzięki niej po zmianie adresu IP routera powiadomi on o tym automatycznie serwis DynDNS. 
Przykładowa konfiguracja zostanie pokazana na przykładzie modelu DI-524 firmy D-Link.

1. Otwieramy stronę konfiguracyjną routera pod adresem http://192.168.0.1/ . Standardowo dane autoryzacyjne to dla niego:
- login - admin
- hasło - admin
Otworzy nam się strona:


Wchodzimy do zakładki "Advanced".

2. Na następnym ekranie naciskamy przycisk "DDNS"


3. Pojawi nam się ekran do konfiguracji DynDNS. Wybieramy w nim serwis No-IP.com. Wpisujemy nasz hostname (np. "testtutorialscrumitfs") oraz swój login i hasło. Zatwierdzamy przyciskiem "Apply".


Po tych krokach skonfigurowaliśmy nasz router do współpracy z serwisem DynDNS. Pozostało, jednak, jeszcze kilka rzeczy do zrobienia.

Konfiguracja przekierowania portów

Team Foundation Server nasłuchuje pod portem 8080 na naszym serwerze. Gdy użytkownik będzie chciał połączyć się z Team Foundation serwer pod adresem DynDNS łączyć się będzie z routerem. Musimy skonfigurować go tak, żeby wiedział, o konieczności przekierowania połączenia z portem 8080 na nasz serwer (tzw. port forwarding) . Oto jak można to skonfigurować na routerze DI-524 firmy D-Link.

Wchodzimy na stronę konfiguracji routera (http://192.168.0.1/) i przechodzimy do ustawień zaawansowanych (zakładka "Advanced")


Wpisujemy w kolejne pola:
- Name - nazwę przekierowania (np. TFS)
- Private IP - wpisujemy IP naszego serwera
- Protocol Type - TCP
- Private Port - 8080
- Public Port - 8080
- Schedule - Always
Naciskamy przycisk "Apply". Voilà!

Konfiguracja Firewalla na serwerze

Pozostała nam jeszcze ostatnia rzecz. Skonfigurowanie naszego serwera tak by przyjmował połączenia z zewnątrz na porcie 8080.
Konfiguracja zostanie pokazana na przykładzie Windows Server 2008.
1. Wchodzimy do ustawień Firewalla (Start=>Administrative Tools =>Windows Firewall wih Advanced Security)


2. Zobaczymy okno konfiguracji zasad Firewalla. Będziemy ustalać zarówno regułę połączeń przychodzących (Inbound Rules) jak i wychodzących (Outbound Rules).


Naciskamy przycisk "New Rule" znajdujący się w prawym górnym rogu.

3. Otworzy nam się wizard konfiguracji reguły Firewalla.


Wybieramy opcję "Port" i naciskamy przycisk "Next"

4. W kolejnym oknie zaznaczamy opcję "TCP" i wpisujemy konkretny port - 8080 ("Specific local ports"). Klikamy "Next".


5. Pozwalamy na połączenie z tym portem ("Allow the connection") i przechodzimy dalej.


6. Zostawiamy domyślne ustawienia dostępu (Domain, Private, Public) i przechodzimy do kolejnego ekranu.


7. W ostatnim ekranie wizarda wpisujemy nazwę (np. TFS) i pełni samozadowolenia naciskamy przycisk "Finish".


8. Pozostało nam przeprowadzić analogiczny proces dla reguły połączeń wychodzących. W głównym ekranie przechodzimy do "Outbound rules" i wciskamy przycisk "New Rule". Wizard jest taki sam jak w przypadku reguły przychodzącej, więc oszczędzę Wam i sobie mojej pisaniny wierząc, że sobie poradzicie.

Test poprawności działania konfiguracji

Najprościej przetestować konfigurację próbując się z TFS przez Visual Studio.
1. Otwieramy Visual Studio (np. wersję 11). Menu => Team => Connect To Team Foundation Server


2. W kolejnym oknie naciskamy przycisk "Servers"


3. Aby dodać połączenie do naszego serwera naciskamy przycisk "Add"


3. W popupie, który nam się pojawi wpisujemy adres naszego serwera (np. "testtutorialscrumitfs.no-ip.com"). I naciskamy OK. 


Jeżeli okno się bez problemów zamknie to znaczy, że nasza konfiguracja się powiodła. (Jeżeli pojawi się prośba o podanie loginu i hasło podajcie dane administratora systemu, na którym zainstalowany jest TFS)

Udało się? Gratuluję! 
Jeżeli nie (odpukać), to piszcie szczegóły w komentarzach.